Technologie w komunikacji

Rozwój technologii ma nieustanny wpływ na funkcjonowanie procesów komunikacyjnych. Zmianie ulega sposób rozprzestrzeniania się informacji, dostępność i wymiana treści, a także nawyki komunikacyjne. Nowe technologie zniwelowały barierę geograficzną i czasową. Dały zupełnie nową szansę na globalną wymianę myśli, międzynarodową współpracę i wspólną realizację pomysłów.

Dostępność i upowszechnienie technologii pozwala wypracowywać rozwiązania komunikacyjne, które łączą doświadczenia różnych kultur. Fizyczna odległość nie jest już przeszkodą w przygotowaniu i realizcji projektów.