mind behind lab_
Future is all about experience.

Mind Behind Lab powstał jako platforma do realizacji działań łączących różne pola wiedzy i przestrzenie doświadczeń. Wychodząc z założenia, że przemiana cyfrowa to nie tylko technologia, ale przede wszystkim zjawisko psychologiczne, strategiczne i społeczne inicjuję dyskusje, projekty i działania artystyczne. Stawiam na poznanie i zrozumienie współczesnego świata, rządzących nim praw oraz analizę ciekawych zjawisk. Adresuję istotne problemy, a jednocześnie doceniam radość płynącą z rozwijania ciekawości poznawczej.