communication designzarządzanie
Zarządzanie przedsiębiorstwem, szczególnie w trudnych czasach, nie może być zbiorem przypadkowych decyzji i chaotycznych działań. Nawet doświadczony menadżer potrzebuje punktu odniesienia i merytorycznego wsparcia. Teorie zarządzania mnożą się jak grzyby po deszczu, ale niewiele jest takich, które zostały z sukcesem "sprawdzone w boju" i mają za sobą kilkudziesięcioletnią weryfikację w różnych branżach i na wielu rynkach. A tylko takiemu doradztwu strategicznemu warto zaufać.

Wychodząc z założenia, że polska gospodarka potrzebuje uznanych i docenianych na świecie rozwiązań wsparłam w zakresie działań komunikacyjnych i relacji z liderami opinii dwa globalnie wiodące podejścia w dziedzinie współczesnego zarządzania: Cykl Życia Organizacji dr Ichaka Adizesa oraz Growing Pains prof. Erica Flamholtza i dr Yvonne Randle.

Oba te podejścia zyskują coraz większe uznanie polskich menadżerów i w praktyce usprawniają zarządzenie przedsiębiorstwami oraz profesjonalizację polskiej gospodarki.