communication designfarmacja
Rynek farmaceutyczny to jedna z tych gałęzi gospodarki, które rozwijają się najszybciej.
Badania i rozwój tego sektora odpowiadają na ciągle zmieniające się potrzeby współczesnego świata i wskazują futurystyczne kierunki rozwoju dla wielu innych branż.

Zrealizowałam szereg interesujących projektów z zakresu doradztwa komunikacyjnego, public relations, CSR i strategii rynkowych dla firm:
  • Pharmacia & Upjon Animal Health
  • Glaxo
  • US Pharmacia
  • Astra Zeneca
  • Polski Holding Farmaceutyczny
  • Polpharma Biologics
  • Roche