Kampanie społeczne i CSR

Doradztwo i realizacja komunikacji dotyczącej istotnych problemów społecznych. Kreowanie i koordynacja współpracy różnych podmiotów na rzecz wspólnego osiągania społecznie użytecznych rozwiązań. Dostosowanie globalnych kampanii do polskich realiów oraz włączanie polskich podmiotów w ogólnoświatowe kampanie i projekty prospołeczne.