Media relations

Budowanie i koordynacja relacji oparte na wieloletnim doświadczeniu we współpracy z mediami w Polsce i zagranicą oraz reprezentowanie klienta w kontaktach z nimi. Prowadzenie działań edukacyjno-promocjnych skierowanych do dziennikarzy i redakcji, szczególnie w zakresie nowych i innowacyjnych zagadnień niepodejmowanych wcześniej w mediach.