Ecofilmmaking

Rosnąca świadomość ekologiczna to szansa na promowanie proekologicznych postaw we wszystkich przestrzeniach funkcjonowania społeczeństwa. Produkcja filmowa jest proekologiczna już w swoim pierwotnym założeniu: ekipa filmowa po zakończeniu zdjęć powinna zostawić miejsce swego działania w nienaruszonym stanie. Realizacja filmu odbywa się na wielu polach i każde z nich jest przestrzenią do podjęcia działań i wprowadzania ulepszeń. Wszystkie etapy produkcji filmowej to wielkie pole do popisu dla zrównoważonych rozwiązań, a przestrzeń dla proekologicznych innowacji można znaleźć w każdym z pionów. Dotyczy to zarówno organizacji planu zdjęciowego, jak również działań operatorskich, scenografii, charakteryzacji, kostiumów, montażu, postprodukcji i promocji filmu.
Ecofilmmaking to inicjatywa, która jest punktem wyjścia do naszkicowania proekologicznej „road mapy” wskazującej standardy dla branży oraz wypracowania credo, które będzie użytecznym drogowskazem dla wszystkich produkcji filmowych.