communication designsport
Jako członek zespołu doradczego przy Ministrze Sportu i Turystyki brałam udział w pracach nad strategią programu rządowego Moje Boisko Orlik 2012, gdzie zaproponowana przeze mnie nazwa własna boisk „orlik” miała znaczący wpływ na rozpoznawalność i sukces komunikacyjny projektu.

Gdy pełniłam funkcję dyrektora Departamentu PR, a następnie dyrektora Obszaru Komunikacji Korporacyjnej w Banku Zachodnim WBK zainicjowałam i - wraz z zespołem moich współpracowników - zrealizowałam projekt społeczny Akademia Orlika mający na celu poszukiwanie, wspieranie i rozwój talentów piłkarskich wśród dzieci.

Kierując Obszarem Komunikacji Korporacyjnej BZ WBK byłam odpowiedzialna za sponsoring Reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz sponsoring relacji telewizyjnych z meczów Reprezentacji.

sport - Akademia Orlika

Akademia Orlika - program w ramach działań sponsorskich Banku Zachodniego WBK w latach 2009-2011

Program został zrealizowany w 95 gminach na terenie 14 województw.
 Szkolenia prowadzono na 101. boiskach Orlik. 
W każdej z dwóch edycji 10-miesięcznych szkoleń udział wzięło ok. 4000 dzieci w wieku 6-8 lat.

Trenerzy Akademii Orlika, pod mentorskim nadzorem wybitnego piłkarza Dariusza Dziekanowskiego, prowadzili zajęcia z dziećmi według standaryzowanego programu przygotowanego na zlecenie Akademii. Brali również udział w wielu profesjonalnych szkoleniach przygotowanych i przeprowadzonych przez współpracujących z Akademią Orlika szkoleniowców La Masia – legendarnej szkółki piłkarskiej FC Barcelona.
Za wartość dodaną projektu można uznać spontaniczną integrację szkółek, które spotykały się na cyklicznie realizowanych turniejach.

Założenia programu:
Założeniem Akademii Orlika była szeroka dostępność testów sprawnościowych, które stanowiły pierwszy etap rekrutacji do bezpłatnej szkółki piłkarskiej.
Testy były realizowane w wielu miastach Polski, w ramach licznych Pikników Rodzinnych Akademii Orlika. Do współpracy zaproszono lokalne samorządy i media.

Akademia Orlika wspierana była przez kampanię społeczną "Szukamy Talentów" oraz akcję letnią "Wakacje z Orlikiem"

Partnerzy programu:
Ministerstwo Sportu i Turystyki

Polskie Stowarzyszenie Byłych Piłkarzy
Urzędy Marszałkowskie
Samorządy miast i gmin zarządzające boiskami Orlik

Program został sfinansowany przez Bank Zachodni WBK.